Hoe delegeer je werving?

Ontdek hoe je je rekruteringstaken effectief kunt delegeren dankzij tips en tools op maat van jouw behoeften. Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
déléguer ses recrutements
Sommaire

Werving kan voor bedrijven een tijdrovend en vervelend proces zijn, vooral als het gaat om het vinden van het beste talent. Gelukkig zijn er manieren om deze taak uit te besteden om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. In dit artikel geven we u een aantal tips en hulpmiddelen om uw werving effectief te delegeren. Ontdek hoe u uw wervingsproces kunt optimaliseren en vind de meest gekwalificeerde kandidaten voor uw bedrijf.

Waarom uw werving en selectie delegeren?

Er zijn verschillende voordelen aan het delegeren van werving en selectie:

Bespaar tijd en’efficiëntie

Werving is een taak die veel tijd en energie kan kosten. Door deze taak te delegeren, kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten. En dus professionals de beste kandidaten laten vinden.

Toegang tot gespecialiseerde vaardigheden

Gespecialiseerde wervingsdienstverleners hebben vaak specialistische vaardigheden in sourcing. Hetzelfde geldt voor de evaluatie en selectie van kandidaten. Ze kunnen dus toegevoegde waarde bieden aan bedrijven’ wervingsprocessen.

Kostenbesparing

Het uitbesteden van werving kan goedkoper zijn dan het hebben van een toegewijd intern wervingsteam, vooral voor kleinere bedrijven die niet over de middelen beschikken om een dergelijke dienst op te zetten.

Flexibiliteit

Bedrijven kunnen rekrutering uitbesteden volgens hun behoeften en budget, en de aangeboden dienst aanpassen aan hun context.

Risicobeperking

Gespecialiseerde wervingsdienstverleners hebben expertise in het beheren van wervingsgerelateerde risico’s, met name wat betreft naleving van de arbeidswetgeving en preventie van discriminatie.

Hoe kiest u de juiste dienstverlener voor uitbestede werving

?

.

De keuze van de dienstverlener om werving en selectie uit te besteden is een cruciale stap om het succes van de operatie te garanderen. Hier zijn enkele selectiecriteria om te overwegen:

Ervaring en expertise

Het is belangrijk om een dienstverlener te kiezen met aanzienlijke ervaring op het gebied van werving en selectie en expertise in de bedrijfssector.

Referenties en certificeringen

De referenties en certificeringen van de dienstverlener’s kunnen een garantie zijn voor kwaliteit en professionaliteit.

Wervingsmethodologie

De dienstverlener moet een duidelijke en transparante rekruteringsmethodologie hebben en tools en processen gebruiken die aangepast zijn aan het bedrijf.

Reactiviteit en beschikbaarheid

De dienstverlener moet reactief en beschikbaar zijn om te reageren op de verzoeken van het bedrijf, met name in het geval van een dringende wervingsbehoefte.

Tarieven en flexibiliteit

De tarieven die de dienstverlener voorstelt, moeten duidelijk en transparant zijn en aangepast aan de behoeften en het budget van het bedrijf.

Vertrouwensrelatie

De dienstverlener moet een vertrouwensrelatie met het bedrijf kunnen opbouwen en transparantie en regelmatige communicatie tonen.

Het is ook raadzaam om potentiële dienstverleners specifieke vragen te stellen over hun wervingsmethodologie, hun ervaring in de bedrijfstak van het bedrijf, hun selectieproces voor kandidaten en hun prijsstelling. De selectie van een dienstverlener voor het uitbesteden van werving moet gebaseerd zijn op objectieve criteria die relevant zijn voor het bedrijf.

Hoe bereid je de geselecteerde dienstverlener voor en hoe ondersteun je hem?

Om een succesvolle uitbesteding van werving en selectie te garanderen, is het belangrijk om de geselecteerde serviceprovider voor te bereiden en te ondersteunen. Hier zijn enkele belangrijke elementen voor een succesvolle uitbesteding:

De precieze definitie van de in te vullen functies

Het is belangrijk om de serviceprovider een gedetailleerde beschrijving te geven van de functies die moeten worden ingevuld. Dit, met de vaardigheden, kwalificaties en ervaring die vereist zijn voor elke functie.

Interne en externe communicatie-elementen

Het is belangrijk om de belangrijkste elementen van interne en externe communicatie door te geven aan de serviceprovider. Bijvoorbeeld de bedrijfscultuur, waarden, uitdagingen, kansen, voordelen en carrièrevooruitzichten.

Selectiecriteria

Het is belangrijk om samen met de dienstverlener de criteria voor de selectie van kandidaten te bepalen. Dit hangt af van de behoeften en doelstellingen van het bedrijf.

Wervingstermijnen en -processen

Het is belangrijk om de dienstverlener op de hoogte te brengen van de deadlines en processen van het bedrijf, zodat hij zijn methodologie en planning hierop kan afstemmen.

Informatie over arbeidsvoorwaarden

Het is belangrijk om de dienstverlener te voorzien van informatie over arbeidsvoorwaarden, uren, voordelen, lonen, enz., zodat hij’in staat zal zijn om deze elementen te presenteren aan potentiële kandidaten.

U moet de geselecteerde dienstverlener ook ondersteunen tijdens het hele wervingsproces, door regelmatig feedback te geven, snel te reageren op verzoeken om informatie en te zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie.

Het is ook raadzaam om bepaalde veelgemaakte fouten te vermijden, zoals verwarring van rollen en verantwoordelijkheden, gebrek aan follow-up en communicatie, of het selecteren van kandidaten zonder overleg met de provider.

Welke tools zijn er om het uitbesteden van recruitment  te vergemakkelijken?

Er zijn verschillende tools beschikbaar die het gemakkelijker maken om werving’uit te besteden. Hier zijn een paar voorbeelden:

Aanvraag management tools (ATS)

 ATS maken het mogelijk om sollicitaties te centraliseren en efficiënt te beheren door bepaalde taken te automatiseren, zoals het sorteren van cv’s, het plannen van sollicitatiegesprekken of het communiceren met kandidaten.

Job boards en professionele sociale netwerken

Job boards en professionele sociale netwerken zoals LinkedIn of Viadeo stellen je in staat om vacatures te publiceren en een breed publiek van potentiële kandidaten te bereiken.

Online tests en beoordelingen

Online tests en assessments bieden een objectieve manier om de vaardigheden en kennis van kandidaten te beoordelen met behulp van tools zoals meerkeuzevragenlijsten, serious games of rollenspellen.

Videoconferencing oplossingen

Videoconferencingoplossingen zoals Zoom, Skype of Teams maken interviews op afstand met kandidaten mogelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om interviews te organiseren en op te volgen, terwijl de kosten en doorlooptijden worden verminderd.

Tracking- en rapportagetools

Tracking- en rapportagetools maken het mogelijk om de prestaties van de serviceprovider’s op het gebied van kwaliteit, deadlines en kosten te monitoren en te meten om de uitbesteding van werving en selectie te optimaliseren.

U moet de juiste tools kiezen voor de behoeften en doelstellingen van uw bedrijf. Dit hangt af van het type werving dat wordt uitbesteed, de bedrijfssector en het volume van de sollicitaties. Het is ook raadzaam om de tools vooraf te testen en te valideren, in samenwerking met de gekozen dienstverlener.

Hoe bewaakt u de prestaties van de dienstverlener’s?

Om de prestaties van de serviceprovider’s op te volgen, zijn hier enkele best practices om in te voeren:

Bepalen van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Het is belangrijk om KPI’s te definiëren om de resultaten van de serviceprovider’s prestaties te meten. Deze KPI’s moeten nauwkeurig, relevant en kwantificeerbaar zijn, zoals het aantal ingevulde vacatures, de gemiddelde rekruteringstijd, de kosten per aanwerving of de tevredenheid van de kandidaten.

Stel regelmatige communicatie in

Het is belangrijk om regelmatig te communiceren met de dienstverlener. Daarom is het aan te raden om periodieke follow-upvergaderingen te organiseren. Deze vergaderingen bieden de gelegenheid om de balans op te maken van de voortgang van de dienstverlener, de behaalde resultaten, eventuele moeilijkheden en de te nemen maatregelen.

Geef regelmatig feedback

“Het is belangrijk om de serviceprovider regelmatig feedback te geven. Dit houdt in dat je hem informeert over de sterke en zwakke punten van de service, de verbeteringen die moeten worden aangebracht, de veranderingen die moeten worden doorgevoerd en de nieuwe verwachtingen van het bedrijf.

De kwaliteit van de service evalueren

Het is belangrijk om de kwaliteit van de prestaties van de serviceprovider&rsquo te evalueren. Dit kan worden gedaan met behulp van instrumenten zoals tevredenheidsonderzoeken, individuele interviews met managers. Het kan ook worden gedaan aan de hand van feedback van kandidaten.

De dienst aanpassen aan uw behoeften

“Het is belangrijk om de service aan te passen aan de behoeften van het bedrijf. Dit betekent dat de wervingsmethoden en communicatiekanalen moeten worden aangepast. Het kan ook gaan om selectiecriteria of wervingsdeadlines.

Besoin d'un développeur ?
Besoin d'un graphiste ?
Besoin d'un rédacteur ?
Besoin d'un traducteur ?
Besoin d'un expert SEO ?
Besoin d'un webmarketeur ?
Besoin d'un expert audiovisuel ?
Besoin d'un expert administratif ?
DERNIERS ARTICLES
PARTAGER L'ARTICLE